You are currently viewing Bacalah Al-Quran Dengan Tartil, Ini 5 Sebabnya!

Bacalah Al-Quran Dengan Tartil, Ini 5 Sebabnya!

  • Post category:Tajwid
  • Post author:
  • Post comments:1 Comment
  • Reading time:8 mins read

Al-Quran ialah Kalam Allah yang menjadi panduan kepada manusia untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Ini menjadikan setiap pembaca Al-Quran membacanya mengikut peraturan yang telah ditetapkan atau tidak sambil lewa ketika membacanya.

Dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Muzzammil ayat 4 disebutkan:

“Atau lebih dari (separuh)nya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan.”

Jika seseorang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, dikhuatiri akan berlaku kesalahan dan boleh mengubah makna ayat-ayat al-Quran yang dibacanya.

Merujuk pada pendapat dari Ibnu Jazari dalam Nazhamnya yang terkenal:

“Membaca Al Quran bertajwid adalah wajib dan berdosa bagi pembaca yang tidak bertajwid. Sesiapa yang membacanya tanpa bertajwid adalah berdosa, kerana dengan bacaan Allah telah menurunkan Al-Quran dan dengan bacaan Al-Quran telah datang daripada-Nya kepada kita.”

Namun perlu diingatkan bahawa hukum mempelajari tajwid terbahagi kepada dua. Pertama, hukumnya adalah kifayah bagi masyarakat umum. Kedua, hukumnya adalah fardhu ain bagi orang yang istimewa (dalam hal ini bagi orang yang belajar mengajar Al-Quran).

Ambillah peluang ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran anda. Penting untuk anda mempelajari hukum tajwid bagi mencapai bacaan Al-Quran dengan sesempurna bacaan. Wallahu alam.

Penting Baca Al-Quran Dengan Tartil

Tartil merujuk kepada membaca Al-Quran dengan perlahan, tegas, dan mengikuti peraturan bacaan dengan betul.

Berikut adalah beberapa sebab pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil:

Menghormati Al-Quran

Tartil dalam membaca Al-Quran mencerminkan penghormatan yang tinggi terhadap kitab suci. Dengan membaca perlahan-lahan dan memperhatikan tajwid, kita menunjukkan rasa hormat dan keikhlasan kita terhadap firman Allah SWT.

Pemahaman yang lebih baik

Membaca dengan tartil membantu kita memahami maksud Al-Quran dengan lebih baik. Apabila kita membaca secara perlahan, kita berpeluang untuk merenung dan mendalami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam. Ini membolehkan kita menghayati risalah Allah SWT dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan seharian kita.

Menghayati keindahan Al-Quran

Al-Quran mempunyai keindahan bahasa yang luar biasa. Dengan membaca dengan tartil, kita dapat menghayati keindahan irama, melodi dan irama kalimah al-Quran. Tartil membantu kita menangkap dan merasakan keanggunan bahasa Al-Quran yang merupakan salah satu keajaiban sastera terbesar dalam sejarah.

Peluang mengingat dan menghayati

Tartil memberi kita peluang untuk mengingat dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Dengan membaca perlahan-lahan, kita dapat mengulang perkataan yang kita baca, memudahkan kita untuk menghafal dan mengingati ayat-ayat ini. Selain itu, tartil membolehkan kita lebih merasai kehadiran Allah SWT dalam setiap perkataan yang kita baca.

Tenang dan ketenangan batin

Tartil dalam membaca Al-Quran membantu mewujudkan ketenangan dan kedamaian batin. Apabila kita membaca dengan perlahan dan tegas, kita menjadi lebih fokus dan libatkan diri dengan firman Allah SWT. Ini mewujudkan kesunyian dalam fikiran dan hati, memberikan ketenangan fikiran, dan meningkatkan kualiti ibadat kita.

Hormati Al-Quran, Baca Dengan Sempurna

Kesimpulannya, membaca Al-Quran dengan tartil sangat penting kerana ia menghormati Al-Quran, meningkatkan kefahaman, menghayati keindahan, memberi peluang untuk mengingat dan menghayati, serta mewujudkan ketenangan jiwa. Dengan membaca dengan tartil, kita boleh mendapat manfaat rohani dan kehidupan yang mendalam daripada kitab suci Allah SWT.

This Post Has One Comment

Leave a Reply