You are currently viewing Bacalah Al-Quran Dengan Tartil, Ini Sebabnya

Bacalah Al-Quran Dengan Tartil, Ini Sebabnya

  • Post category:Tips
  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Al-Quran ialah Kalam Allah yang menjadi panduan kepada manusia untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Ini menjadikan setiap pembaca Al-Quran membacanya mengikut peraturan yang telah ditetapkan atau tidak sambil lewa ketika membacanya.

Dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Muzzammil ayat 4 disebutkan:

“Atau lebih dari (separuh)nya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan.”

Jika seseorang membaca al-Quran tanpa ilmu tajwid, dikhuatiri akan berlaku kesalahan dan boleh mengubah makna ayat-ayat al-Quran yang dibacanya.

Merujuk pada pendapat dari Ibnu Jazari dalam Nazhamnya yang terkenal:

“Membaca Al Quran bertajwid adalah wajib dan berdosa bagi pembaca yang tidak bertajwid. Sesiapa yang membacanya tanpa bertajwid adalah berdosa, kerana dengan bacaan Allah telah menurunkan Al-Quran dan dengan bacaan Al-Quran telah datang daripada-Nya kepada kita.”

Namun perlu diingatkan bahawa hukum mempelajari tajwid terbahagi kepada dua. Pertama, hukumnya adalah kifayah bagi masyarakat umum. Kedua, hukumnya adalah fardhu ain bagi orang yang istimewa (dalam hal ini bagi orang yang belajar mengajar al-Quran).

Ambillah peluang ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran anda. Penting untuk anda mempelajari hukum tajwid bagi mencapai bacaan Al-Quran dengan sesempurna bacaan. Wallahu alam.