You are currently viewing Apa Beza Quran Resm Imlai Dengan Resm Uthmani? (Kita Mesti Tahu)

Apa Beza Quran Resm Imlai Dengan Resm Uthmani? (Kita Mesti Tahu)

  • Post category:Ilmu
  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Apa dia Rasm Imlai dan Rasm Uthmani? Kebanyakan orang tidak dapat membezakan antara dua ni. Rasm ialah pembentukan lafaz atau perkataan melalui penggabungan huruf-huruf hijaiyah  atau gambaran-gambaran kalimah yang seterusnya dapat dituturkan. Mari kita lihat apa beza kedua dua ini?

Rasm Uthmani ialah penulisan mengikut kaedah tertentu yang tidak sama dengan penulisan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang, menambah, menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan hamzah manakala Rasm Imla’i ialah keadeah penulisan bahasa Arab dan ia pada asalnya digunakan bagi tujuan komunikasi dan penyampaian maklumat sama ada dalam aktiviti perniagaan ataupun apa jua aktiviti berkaitan dengan aktiviti sosial dalam masyarakat Arab.

Penggunaan Rasm Uthmani dalam bacaan al-Quran telah memudahkan umat Islam untuk membaca dengan lebih baik dan dengan bacaan yang tepat. Mana nak cari al-Quran rasm uthmani? Jangan risau, cari je al-Quran Al-Mathani.